Xunta directiva

19/01/2014

A Xunta Directiva actual está composta por:

  • Presidente: Carlos Lorenzo (Técnico de Cultura no Concello de Carral)
  • Vicepresidenta: Clara R. Cordeiro (7H Cooperativa Cultural)
  • Secretaria: Berta Álvarez Buylla Falces (Investigadora Cultural)
  • Tesoureiro: Tomi Legido ( DezdeDez e Sala Mardi Gras)
  • Vogal: Jorge Linheira ( Xefe de Servizo de infraestruturas culturais no Concello de Pontevedra)
  • Vogal: Uxío Novoneyra (Fundación Uxío Novoneyra)
  • Vogal: Marián Fernández (O Cable Inglés)

En calquera caso, a AGPXC desenvolve as súas liñas de traballo principais grazas a unha fórmula de “xunta directiva” flexible e amplo, onde teñen cabida todas as socias e socios que desexen participar activamente.

 

 

Comments are closed.